Najnovšia aktualizácia 27. 5. 2024 verzia 3.24.5.3 (3MB)
Doplnenie výkonu

Staršie aktualizácie pre verziu 3.x >>

Aspoň 12 dôvodov, prečo DoctorIN

<<<< Podrobnosti <<<<

k jednotlivým bodom sa zobrazia po prejdení

myšou nad konkrétny dôvod
 • e-Health elektronická komunikácia NCZI, VšZP, Dôvera, Union
  Certifikované NCZI:
  eRecept (V6)
  eVyšetrenie (V7)
  eOčkovanie
  eCerftifikáty Covid
  eDPN

  Overené VšZP:
  eRecept (V05)
  eŽiadosti

  Overené Dôvera ZP:
  eRecept (V05)
  Vyúčtovanie OnLine
  SVLZ OnLine
  Elektronická pobočka OnLine

  Overené Union ZP:
  eRecept (V05)

 • všetky dôležité údaje sú neustále viditeľné a k dispozícii
  Údaje ako meno, rodné číslo pacienta, alergie, WHR, BMI, v PN, potreba PP a pod. sú po celú dobu behu programu zobrazené na obrazovke.
 • predvolené texty a automatické bodovanie - vykazovanie výkonov
  Je možné používať predvolené texty (makrá) a automaticky vykázať výkony s nimi spojené.
 • vyúčtovanie návštevnej služby - kniha jázd
  Modul "Kniha jázd" umožňuje viesť evidenciu návštevnej služby, automaticky sa aktivuje zadaním výkonu návštevy.
 • automatická tvorba formulárov (napr. Test na okultnú krv)
  Zadanie výkonu, pri ktorom poisťovňa vyžaduje vyplnenie formulára, automaticky aktivuje tvorbu príslušného dokladu.
 • minimálna potreba zásahov pri tvorbe vyúčtovania poisťovniam
  Vyúčtovanie poisťovniam v "jednom behu" vytvorí dávky pre poisťovne a doklady podľa požiadaviek jednotlivých poisťovní.
 • možnosť zadať všetky špecifiká zmlúv s poisťovňami
  Pre každú poisťovňu je možné zadať sadzby za osobitne uhrádzané výkony, výkony spojené s diagnózou a podobne. Všetky sadzby sú časovo rozlíšené.
 • jednoduché vyúčtovanie aj za pacientov EÚ
  Výkony za pacientov s preukazom štátu EÚ sú automaticky vyúčtované príslušnej poisťovni.
 • priame výstupy na ľubovoľné médium
  Program - bez potreby spúšťať osobitné programy - urobí výstup dávok na disketu, CD disk atď.
 • ochrana proti poškodeniu údajov pri náhlom výpadku počítača (bez potreby vykonať akúkoľvek opravnú činnosť)
  Po náhlom výpadku počítača nie je potrebná žiadna osobitná činnosť - databázový systém sám udržiava údaje v poriadku.
 • preberanie laboratórnych výsledkov
  Automatické preberanie laboratórnych výsledkov a priradenie k pacientovi vrátane vedenia histórie podľa času alebo druhu vyšetrenia
 • ochrana údajov v súlade s platnými predpismi
  Databáza údajov je chránená heslom. Ani po prípadnom neoprávnenom vstupe do databázy nie je možné prečítať zakódované údaje zdravotného záznamu pacienta.
 • minimálne používanie myši pri ambulovaní
  Program je navrhnutý s maximálnym ohľadom na prácu lekára. Neobsahuje zložité menu a väčšinu úkonov je možné zvládnuť intuitívne, výhradne pomocou klávesnice.