Aktualizácie programu DoctorIN

Aktualizácie pre verziu 3.x

Najnovšia aktualizácia (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
09.07.20243.24.7.23 MBTlač štítkov

Staršie aktualizácie (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
03.07.20243.24.7.193 MBKategorizácia k 1. 7. 2024, úpravy
02.06.20243.24.6.1106 MBKategorizácia k 1. 6. 2024, úpravy (viď.mail)
27.05.20243.24.5.33 MBDoplnenie výkonu
16.05.20243.24.5.23 MBDoplnenie výkonov
01.05.20243.24.5.1111 MBKategorizácia k 1. 5. 2024, úpravy
07.04.20243.24.4.23 MBÚprava zadávania SKORxx
01.04.20243.24.4.1103 MBKategorizácia k 1. 4. 2024, úpravy (viď.mail)
29.02.20243.24.3.1220 MBKategorizácia k 1. 3. 2024, úpravy
11.02.20243.24.2.23 MB- rozšírenie voľby "CestaPodania" v dávkovaní liekov o podania mimo predvolených
- úprava zobrazenia miesta pobytu pri eDPN (pri voľbe "Iné miesto pobytu")
04.02.20243.24.2.1122 MBKategorizácia k 1. 2. 2024, úpravy
29.01.20243.24.1.23,45 MBVyúčtovanie - nové údajové rozhrania!!!
01.01.20243.24.1.1141 MBKategorizácia k 1. 1. 2024
Príprava nových rozhraní podľa MU ÚDZS
Predĺženie licencií
01.08.2022_DriverNewCard4,9 MBOvládač novej karty ZP
01.03.2018_EZI25.15 MBInštalácia čítačky pre PZP