Aktualizácie programu DoctorIN

Aktualizácie pre verziu 3.x

Najnovšia aktualizácia (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
03.09.20233.23.9.1163 MBKategorizácia k 1. 9. 2023, úpravy ePN,Diár

Staršie aktualizácie (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
31.07.20233.23.8.1180 MBKategorizácia k 1. 8. 2023
29.06.20233.23.7.1181 MBKategorizácia k 1. 7. 2023
30.05.20233.23.6.1343 MBKategorizácia k 1. 6. 2023
01.05.20233.23.5.1175 MBKategorizácia k 1. 5. 2023
30.03.20233.23.4.1175 MBKategorizácia k 1. 4. 2023, úpravy ePN, doplnenie výkonov (DRG)
04.03.20233.23.3.23,44 MBDoplnenie výkonov (DRG)
27.02.20233.23.3.1162 MBKategorizácia k 1. 3. 2023, úpravy
07.02.20233.23.2.24,28 MBDoplnenie výkonov, úpravy
30.01.20233.23.2.1196 MBKategorizácia k 1. 2. 2023, veľkosť písma dekurz, úpravy
01.01.20233.23.1.1195 MBKategorizácia k 1. 1. 2023, online žiadosti VšZP, úpravy
01.08.2022_DriverNewCard4,9 MBOvládač novej karty ZP
01.03.2018_EZI25.15 MBInštalácia čítačky pre PZP