Aktualizácie programu DoctorIN

Aktualizácie pre verziu 3.x

Najnovšia aktualizácia (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
07.04.20243.24.4.23 MBÚprava zadávania SKORxx

Staršie aktualizácie (pre verziu 3.x)

DátumČíslo verzieVeľkosťPopis zmien
01.04.20243.24.4.1103 MBKategorizácia k 1. 4. 2024, úpravy (viď.mail)
29.02.20243.24.3.1220 MBKategorizácia k 1. 3. 2024, úpravy
11.02.20243.24.2.23 MB- rozšírenie voľby "CestaPodania" v dávkovaní liekov o podania mimo predvolených
- úprava zobrazenia miesta pobytu pri eDPN (pri voľbe "Iné miesto pobytu")
04.02.20243.24.2.1122 MBKategorizácia k 1. 2. 2024, úpravy
29.01.20243.24.1.23,45 MBVyúčtovanie - nové údajové rozhrania!!!
01.01.20243.24.1.1141 MBKategorizácia k 1. 1. 2024
Príprava nových rozhraní podľa MU ÚDZS
Predĺženie licencií
04.12.20233.23.12.22 MBPredĺženie licencií, oprava eRecept
03.12.20233.23.12.1198 MBKategorizácia k 1. 12. 2023
31.10.20233.23.11.1159 MBKategorizácia k 1. 11. 2023
01.10.20233.23.10.1137 MBKategorizácia k 1. 10. 2023, doplnenie výkonov (UA)
03.09.20233.23.9.1163 MBKategorizácia k 1. 9. 2023, úpravy ePN,Diár
31.07.20233.23.8.1180 MBKategorizácia k 1. 8. 2023
29.06.20233.23.7.1181 MBKategorizácia k 1. 7. 2023
01.08.2022_DriverNewCard4,9 MBOvládač novej karty ZP
01.03.2018_EZI25.15 MBInštalácia čítačky pre PZP